Prijava igraca NoHackJustSkill (reach)

Untitled - Clipped with Medal.tv u videu koji sam poslao se moze videti kako igrac NoHackJustSkill koristi reach i uzima jako cudne hitove.

idi prijava igraca kategorija ne ovde

Kakva kategorija?

Prijava igrača se isključivo izvršava u sekciji za prijavu igrača sa validnim dokazima što znači da slika ne sme biti isečena.
Više o tome → Ukratko o kategoriji - Prijava igrača

Temu zaključavam. :slightly_smiling_face: