Prijava igraca - NecaProCar123

Vaš nick: Lemyyyy
Ime igrača koga prijavljujete: NecaProCar123
Razlog prijave: Pretnja
Broj pravila: 12
Dokaz (Slika,Video): Imgur: The magic of the Internet
Datum i vreme prekršaja: 3.5.2019
*Opis (dodatne informacije): Molim da se banuje/mutuje.

Ne možemo sa sigurnošću utvrditi da je taj igrac u pitanju jer nije pokazan njegov /realname

Prijava odbijena.