prijava igraca NecaProCar123vidite sami

Tema nije po pravilima!
Pravila za temu možeš videti na sledećem linku:
https://www.serb-craft.com/forum/prijava-igraca/10285-primer-prijave-igraca