Prijava igraca -MarioFullGames

Nick: ItzDnyKe
NIck igraca kojeg prijavljujem: MarioFullGames
Razlog:Pretnja banom
Dokaz: (slika)

Ban,predstavljanje kao mod/vlasnik!

Dobice ban na 24h , ako se ponovi ide perm ban!