Prijava igrača - Longze

Vaš nick:Haris_Hud_YT
Ime igrača koga prijavljujete:Longze
Razlog prijave:Spamovanje (Spamovanje u msg)
Broj pravila:1
Dokaz:


Datum i vreme prekršaja: 31.10.2020. 06:13
Opis:Spamuje u msg i pita me koje sam vere, i ne samo mene nego i BogaYT

Ovakve prijave ne prihvatamo.
Nemaš datum na slici.
Sledeći put stisni 2x F2.
Imaš komandu /ignore.