Prijava igraca livinlavidaloca

Vaš nick: kkarkusovv
Nick igrača koga prijavljujete: livinlavidaloca
Razlog: hitbox
Dokaz (Slika/Video): https://www.youtube.com/watch?v=nazyWRevQSc
Obrazloženje: na 0:08 gleda u stranu i udara me. 0:57 ocigledan hitbox. 1:33 udari bata lika iza sebe hahaha. 2:42 opet u stranu udara

Video bez zvuka.
Odbijeno.
Lock.