Prijava igraca - Inquizitor

Selmoo
Inquizitor
Diskriminacija
13
Jul 11 11:41
Opis:Selmoo insajderu muslimancino jedna mrtva

Prijava odbijena, nema dokaza.