prijava igraca iamburaza_ftw

datum :10/22/2200

nick: Iamburay_ftw

vreme: 19:34

dokaz: - YouTube

razlog prijave vidi se na video da udara sa 5 6 bloka , ima dosta reporta koristi 4k 100% i neki hitbox

moj nick: ruta24

Prijava odbijena.

Zbog kratkog trajanja videa i laga koji se pojavljuje kod jednog od trojice, ne možemo utvrditi da igrač koristi nedozvoljena sredstva.

Lock.