Prijava igraca eudaimonnia zaobilazenje filtera

Vaš nick:DragonLore
Nick igrača koga prijavljujete: eudaimonnia
Razlog: Zaobilazenje filtera
Dokaz (Slika/Video):

Obrazloženje: Jasno se vidi na slici sta je eudaimonnia napisao.

Odbijeno.
Lock.