Prijava Igrača- Cad i GatinhaGames_

Vaš nick:Aki560
Ime igrača koga prijavljujete:Cad i GatinhaGames_
Razlog prijave:Timovanje na skywarsu
Broj pravila:18.
Dokaz (Slika,Video):
Datum i vreme prekršaja:
*Opis (dodatne informacije):

Nema dokaza. LOCK