Prijava igraca - 1440p

Vaš nick:SerbianGod_
Nick igrača koga prijavljujete:1440p

Razlog:Spamovanje
Dokaz (Slika/Video):

Prijava odbijena, nije spam.