Prijava [Creator]Walter i [Premium]NOD32

Prijavljujem cretora waltera i premiuma nod32 zbog psovanja 5-6 minuta na chatu!

Slika: http://serb-craft.com/slike/image.php?di=LTMI

Mute na 15 minuta