Prijava Ali_G_InDaHouse

Vaš nick: btwpanda
Nick igrača koga prijavljujete:Ali_G_InDaHouse
Razlog: spominje devocji majku koju nema
Dokaz (Slika/Video):

Obrazloženje:

Pozdrav,

Slika nije potpuna. Odbijeno.

Lock.