Pitanje oko pravila

Da li je ovo samo meni ili svima? Ne mogu da vidim pravila, zato uvek na prijavi ostavim /

Slika dole

Meni radi :stuck_out_tongue:

Nije ti dobar link za pravila.
Ovo je pravi: SERB-CRAFT - Pravila