Nisu mi stigli crediti a uplatio sam !

Uplatio sam 3000 credita i batica napravio kod ali ja ukucao kod i kod radi ali nisam dobio ni jedan credit!
Molim da mi date 3000 credita!!!

Sada si dobio :wink: