Multi account report

Vaš nick:Souchs
Nick igrača koga prijavljujete:Dadi1234
Razlog:multi account
Dokaz (Slika/Video):
Screenshot_8

Obrazloženje:Zabranjeno je imati vise accounta.

Ovdje ne vidim ništa do prepiske igrača…
Nisi ni na koji način dokazao da ima 2-3 ili čak više naloga.
Za takvu rpijavu moraš imati jak dokaz .
Odbijeno