Ljudi

Resite zagonetkeAko izgovoriš moje ime više me neće biti. Šta sam ja? T

  1. Bije te, a ne vidiš ga.

  2. Bele koke ispod strehe vire.

  3. Bez eksera na zidu visi.

  4. Bela njiva, crno seme, mudra glava koja seje.

  5. Bacim ga gore belo, bacim ga dole žuto.

  6. Vodi ide, vodu ne pije.

  7. Gospodar u kući stoji, a brada mu izvan kuće.

  8. Gorom ide ne šuška, vodom ide ne brčka.

  9. Govori bez usta i jezika.

Ti si malo, bjelo, sjedi u ćošku i jede govna. :stuck_out_tongue:

Koja tema ebo hljeba