Livinlavidaloca Reach

Vaš nick: xvibess_
Nick igrača koga prijavljujete: livinlavidaloca
Razlog: Nedozvoljena Sredstva
Dokaz (Slika/Video): https://imgur.com/a/J0nPpJC
Obrazloženje: ponovo kazem, vratite ac da bude kao pre…

Odbijeno.
Lock.