Koje Win Na Eventu

Izvinite ko je pobedio na eventu?

koliko znam niko problemi sa brodovima