Kitroyale Timovanje 10 tima na cenatr nisam gi tim

Vaš nick:0wq
Ime igrača koga prijavljujete :Colonel Feebas Coa_pro_king creepe
Razlog prijave:Timovanje ko sidje dole idu na lika 5v1
Broj pravila:8
Dokaz (Slika,Video):
Datum i vreme prekršaja:4;33 2018 Danas
*Opis (dodatne informacije):

Prijava odbijena. Nedovoljno dokaza za timovanje ova 4. igraca. Za svakog od njih ima po 1 slika samo, cak je na 1. slici samo njih dvoje.
Lock