Kitovi i shop sell?!

Ubacite neke kitove npr kit tools kao pre samo dodajte i malo hrane i dodajte još nešto što se može sell u shop a ne samo 5 itema

Mogu da ubace KIT-u