Kit Royale 3 v 1

Vaš nick: Shqdowless
Ime igrača koga prijavljujete: ZockerBro
Razlog prijave: Timovanje u troje
Broj pravila: Nisam siguran
Dokaz (Slika,Video):
Datum i vreme prekršaja: 8.1 oko 16:35
*Opis (dodatne informacije):

Prijava odbijena, jedna slika ne može da dokaže da su pomenuti igrači timovali!

LOCK!