Dokaz {.}

.

Lijep dokaz hmmmm bas.
Tema nije po pravila!

Imam ja jedan dokaz. Amare dacu ti na stranici.