Designative prijava igraca

Vaš nick:ItsBlqck
Nick igrača koga prijavljujete:Designative
Razlog:Pretnje
Dokaz (Slika/Video):

Obrazloženje:

Prijava odbijena.
Ovo nisu pretnje.
Zaključavam temu.