[Creator] bez /more :(

Manicu ili Batice ovo popravite ja nemam /more, nmg da /more jabuke ili zemlju popravite brzo :stuck_out_tongue:

NOVA KOMANDA /unlimited
http://serb-craft.com/site/index.php/sr/blog/entry/komanda-unlimited-umesto-komande-more