CITER KickedAss & Raddah

Vaš nick:Kico557
Ime igrača koga prijavljujete: KickedAss & Raddah
Razlog prijave:CIT-ANTI KNOK & CRITICALS
Dokaz (Slika,Video): - YouTube
Datum i vreme čitovanja:NZM TACNO
*Opis (dodatne informacije):KickedAss ima ANTI KNOK + AURU a Raddah ANTI KNOK + CRITIKALS … BAN !

Raddah ima antiknock koji se jasno vidi kada si ga pogodio sa strelom.
KickeAss je bio do zida kaza si ga pogodio i odbacilo ga je malo ali nije imao gde da odleti zbog zida. Tako da to nije dovoljno za ban.