Bug na Rol3Play X2

Vas nick: MayaGalaxy

  • armor standovi iz /astools mogu da se postavljaju u rudnike
    Napomena: Ne znam da li je namerno ostavljeno ili je stvarno bug

Hvala na prijavi.
Radim na tome da što pre rešimo bug. :wink: