Bag sa warp znakovima

Postavimo znak za warp (Dobrodosli], kad leftamo server on se deaktivira…