Aternos Go intro -.- :'D

eve ti, ima muzika ali telefon nije usnimio (logika)
muzika je TGH-Your Last Dream (od 1:05min)