Amazon Unban-Samirs

Vaš nick:Amazon
Server: Global
Razlog bana:Nedozvoljena Sredstva
Trajanje bana: Mac
Moderator koji vas je banovao:Samirs
Vreme bana:2022-05-17
Zašto mislite da trebate da dobijete UnBan: Samirs mi rekao da napravim temu 3 avgusta

1 Like

Rešeno na discordu!